97,7%
Sinh viên có việc làm
 300
Doanh nghiệp đối tác
 58
Giảng viên
 15.000 +
Sinh viên & Cựu SV
Cao đẳng Xét nghiệm
Đối tác